TRATAMENTELE CARE SUNT DECONTATE DE CĂTRE
CASA DE ASIGURĂRI = SERVICII DE HEMODIALIZA CONVENTIONALA SI TRANSPORT NEMEDICALIZAT