EURODIALIZA SRL presteaza servicii de supleere a functiei renale, hemodializa, in regim de contract cu C.N.A.S.

Preluarea pacientului in centrul de dializa se realizeaza, la prima prezentare in centru, in baza urmatoarelor documente:

1. Adeziunea pacientului si referatul de transfer intre centrele de dializa, eliberat de catre centrul de dializa unde pacientul a fost initiat in dializa sau centrul de la care pacientul solicita transferul.
2. Copie carte identitate
3. Card sanatate.
4. Dovada de asigurat

Pacientul se prezinta la Receptia EURODIALIZA cu urmatoarele documente:
• buletin de identitate;
• cardul de sanatate;
• referatul de transfer/adeziune, eliberat de centrul de initiere catre Centrul de Dializa Eurodializa, la prima sedinta de dializa in acest centru.